עבירות ההחזקה והשימוש בסם

play4, play, media control, audio

הוראות החיקוק העוסקות בעבירות הסמים מצויות בפקודת הסמים המסוכנים. פקודה זו מגדירה את סוגי העבירות ואת העונשים המרביים הקבועים לצידן.

בנוסף, בפקודה מפורטים גם שלל סוגי החומרים אשר יגודרו ככאלו המהווים סמים מסוכנים.

אילו עבירות קיימות בפקודה

בחלוקה גסה, ניתן לומר כי הפקודה יוצרת שלושה סוגים עיקריים של עבירות. עבירות של החזקה ושימוש בסם, עבירות של הכנה ייצור והפקת סם ועבירות של ייצוא אספקה וסחר בסם.

מאמר זה יעסוק לעבירות השייכות לסוג החזקה והשימוש.

המציאות בשטח מול החוק

בניגוד לתפיסה הציבורית המקובלת, החוק הישראלי אינו עושה הבחנה בין שמוגדר על ידי הציבור 'סמים קלים'- הגדרה המתייחסת בדר"כ לסמים המופקים מצמח הקנבוס ("גראס" או "חשיש")- לבין סמים קשים, הגדרה אותה הציבור נוטה לייחס לשאר סוגי הסמים המגיעים בתצורות של אבקות, טבליות ונוזלים כגון: קוקאין, אקסטזי, אמ.די.אמ.אי. ועוד.
 

יחד עם זאת, אנו מכירים את התיקון שנעשה בפקודת הסמים באמצעות 'הוראת שעה' שקובעת כי בנסיבות מסוימות, במקום כתב אישום, קנס יוטל על  מי שייתפס כעובר על עבירה של החזקת סם מסוג קאנביס לצריכה עצמית. אך עדיין, מדובר בהוראה שבה יש סייגים רבים ואין לראות בה כהתרה גורפת לעשות שימוש עצמי בקאנביס.

סוגי עבירות ההחזקה בסם- מה ייחשב כצריכה עצמית?

אם נחזור לעסוק בעבירות ההחזקה, אז נאמרי כי המחוקק מגדיר לנו שני סוגים של עבירות החזקה: החזקה לצריכה עצמית- שהעונש המרבי הקבוע לצידה הוא שלוש שנות מאסר, והחזקה שלא לצריכה עצמית- שהעונש הקבוע לצידה הוא עד עשרים שנות מאסר (כן כן. אין כאן טעות. 20 שנות מאסר!).

עבירת החזקה הסם שלא לצריכה עצמית, על אף שניתן לחשוב כך, היא לא קשורה לעבירת הסחר. יש הבדל מהותי בין עבירת סחר בסם לבין עבירה של החזקה שלא לצריכה עצמית.
 

עבירה זו בעצם נועדה עבור מי שלא יהיה ניתן להוכיח כי עבר על עבירת הסחר ועבור מי שכמות הסמים שנתפסה אצלו מקימה חשש שהיא תוצר של עסקת סם

התמחות המשרד:

Avatar
שימוש בסם או החזקת סם נחשבת לאסורה ולעבירה שניתן לקבל עליה עד 3 שנות מאסר. כמובן שאם מדובר כבר על החזקת סם שאינה רק לצריכה עצמית או כמות שהיא מעל 15 גר' ההתייחסות היא שונה לחלוטין והעונש יכול להיות ארוך משמעותית.


[ מידע נוסף בנושא
עבירות סמים ]
Avatar
ישנם הרבה גוונים של אפור בין אונס במובן הכבד ביותר שלו לבין להיות נקי מכל רבב. ישנן הגדרות שונות לעבירות מין כמו תקיפה, מעשה מגונה, הטרדה מינית וגם לאונס ישנם מספר פנים וכל מקרה לגופו. 

[ מידע נוסף בנושא
עבירות מין ]
Avatar
הליך שימוע פלילי הוא  מהלך בו מנסה הנאשם לשכנע את הגורם התובע, לרוב פרקליטות המדינה או מחלקת התביעות של המשטרה, לא להגיש את כתב האישום. כמובן שחשוב שלפני הליך השימוע יתייעץ הנאשם עם עורך דין פלילי...

[ מידע נוסף בנושא
הליכי שימוע פלילי]
Avatar
חשוב לדעת איך להתנהל במהלך חקירה, מה לומר ומה לא, מתי לשמור על זכות השתיקה ומתי לדבר. לכן, התייעצות עם עורך דין פלילי לפני החקירה וגם תוך כדי תהליך החקירה היא חשובה ואף קריטית.


[ מידע נוסף בנושא
חקירה ומעצרים ]


לכן, כדי לקבע זאת בחוק, המחוקק הישראלי קבע בפקודת הסמים חזקות, כלומר הנחות יסוד, לפיהן נקבע לצד כל סוג של סם מהי הכמות שממנה והלאה המחזיק בו ייחשב כמי שעבר עבירה של עבירת החזקה שלא לצריכה עצמית.

כך לדוגמה, לפי הפקודה, החזקת סם מסוג קאנביס במשקל שמעל 15 גר' תגבש עבירה של החזקה שלא לצריכה עצמית. ונזכיר, באופן פורמלי, המחוקק אינו עושה הבחנה בין מי שמחזיק 20 ג' קאנביס לבין מי שמחזיק אותה כמות סם מסוג קוקאין למשל.

נוסף על כן, המחוקק קבע הוראה חריגה לפיה מי שמבקש לסתור את ההנחה הקבועה בחוק, ביחס לכמות שמעבר אליה תקום עבירה ההחזקה שלא לצריכה עצמית, ולטעון כי למרות הכמות שנתפסה, החזקת הסם היא לצריכתו האישית בלבד- עליו מוטל הנטל להוכיח טענתו. זאת כמובן בניגוד לכלל לפיו המדינה היא זו שנושאת בנטל ההוכחה מעבר לכל ספק סביר.

לסיכום, אנו רואים כי קיים פער לא מבוטל בין התפיסה הציבורית והיחס שלה לסוגי הסמים השונים לבין תפיסת המחוקק. פער זה בא לידי ביטוי בהגדרת העבירות, בהנחות היסוד שהן קובעות וכמובן גם בעונש הקבוע לצידן.

לכן, אין להקל ראש עם חקירה פלילית על עבירות סמים או עם כתב אישום בעבירות אלו. יש להיוועץ עם עו"ד פלילי מנוסה שידע לבנות את קו ההגנה היעיל ביותר.
 
 


צור קשר עוד היום 

ויחד נבין איך עוזרים לך:

כתובתנו:
שד' שאול המלך 39, תל אביב,
בית הדר-דפנה
טל': 074-769-15-24
פקס: 077-470-2959

עו"ד ניסים לביא,
אני כאן, ואייצג אותך בכבוד.

כתובתנו: שד' שאול המלך 39, תל אביב, בית הדר-דפנה  |  טל': 074-769-15-24  |  פקס: 077-470-2959

עו"ד ניסים לביא,
יחד נגבש תוכנית ופתרון לכל בעיה!

 


צור קשר עוד היום 

ויחד נבין איך עוזרים לך: